Entrésida   |   Tänkvärt   |   Julönskelistor   |   Torsdagsdikter   |   Debatt

Länkskafferi   |   Kontaktsida

2002-2009 Torsdagsklubben, Inge Nöjdh ©. Innehållet må icke mångfaldigas utan upphovsmannens skriftliga tillstånd.

Önskelista till Jultomten

Julen 2010

Fortsättning...

En starkare och mer kompetent regering grundad på ett flerröstsystem; ett valsystem där väljarens strävan att ge sitt yttersta till samhället uppmuntras i så stor utsträckning som möjligt. En medborgare kan under denna regering inneha upp till 7 röster:


  • den första rösten, grundrösten, ges till samtliga medborgare över 24 år. För Sveriges välgång bör väljarkåren präglas av insikt och livserfarenhet;


  • den andra rösten, den akademiska rösten, erhålles efter avslutad (utexaminerad) högskole-/universitetsutbildning på minimum 160 poäng (även motsvarande militär kaptensgrad med, alternativt major/örlogskapten utan specialutbildning) - bildade väljare tillför samhället balans;


  • den tredje rösten, utlandsrösten, erhålles efter minimum fyra års oavbruten utlandstjänstgöring (innefattar även militärtjänst). Väljare som arbetat och försörjt sig i utlandet denna tid, anses kunna tillföra Sverige kunskap i fråga om utrikes språk, seder och bruk;


  • den fjärde rösten, familjerösten, erhåller väljare som prioriterat sin familj i stället för egen karriär. Basen för ett stabilt samhälle med harmoniska invånare grundar sig på trygga barn och ungdomar, trygga i sitt hem och i sin familj. Äkta makar som ansträngt sig att hålla sitt äktenskap levande och uppoffrat sig för familjens välgång, utan att ha skilt sig kan vardera erhålla denna röst.


      För att underlätta ekonomiskt för föräldrar som själva önskar uppfostra sina barn, utan samhällets inblandning med tillhörande tillfälligt gällande politiska filosofi (som präglar barnet för all tid), kommer dessa erbjudas påtagliga skattelättnader. Barnuppfostran är en familjär angelägenhet, tillika plikt, och endast i undantagsfall skall staten ombesörja detta utvecklingssteg. En hemarbetande hemmafru är en för samhället enorm tillgång, och löneklassas därefter.


      Dessa åtgärder garanterar givetvis inga lyckliga familjer, dock skapas bättre förutsättningar för en rätt start i livet. Rösten förutsätter ett familjeförhållande inom äktenskapets ramar;


  • den femte rösten, förvärvsrösten, erhålles vid en deklarerad årsinkomst över SEK 500.000 (motsvarande dagens penningvärde), under fem års tid eller mer - inkomsttagare skattemässigt lönsamma för staten;