Entrésida   |   Tänkvärt   |   Julönskelistor   |   Torsdagsdikter   |   Debatt

Länkskafferi   |   Kontaktsida

2002-2009 Torsdagsklubben, Inge Nöjdh ©. Innehållet må icke mångfaldigas utan upphovsmannens skriftliga tillstånd.

Övriga länkar
Andatas kungadatabank


Art In Sweden - Länkar till svenska konstnärer


BBC Science - den engelska radions vetenskapsmagasin


Den virtuella floran


Digital Historical Maps


Forskningsinformation


Göta Kanal


Historiska Muséet


History of Europe in medieval times


Hovets hemsida


I Arn fotspår


Juneborgs medeltida länkar


Kulturbron - Forum för kulturarbetare verksamma i

Öresundsregionen samt för kulturföreningar och kulturinstitutioner.

Kulturnät Sverige - en nordisk översikt


Kulturrådet - Information om myndigheter, institutioner och

organisationer verksamma inom Sveriges kulturella område.

Mitten av Sverige


Nationalatlasen


Nature - en av västvärldens mest kända vetenskapliga tidskrifter där naturvetenskapliga rön publiceras


New Scientist - engelsk populärvetenskaplig tidskrift


Ostindiska Kompaniet


Project Runeberg - (litteratur)


RASK - (humaniora och religionsvetenskap)

(T-Klubben tar tacksamt emot länkförslag!)

Riksantikvarieämbetet

Rikskommittén Sveriges Nationaldag - allt om den svenska flaggan


Samisk kultur


Science - en av världens mest prestigefyllda vetenskapliga tidskrifter


Skoklosters konstsamlingar


Svensk Historia


Svenska Historiska Media - Populärhistoria


Svenska Teaterlänken - omfattande samling länkar till svenska teatersidor


Sverige runt, STF


Sveriges drottningar

Viking Heritage